வியாழன், 10 ஜனவரி, 2013

இம்மியளவும் ரோசமில்லை

உதயன் பத்திரிகை விநியோகப் பணியாளர் ஒருவர் இனந்தெரியாத நபர்களினால் தாக்குதல் - பத்திரிகைகளும் எரிப்பு


இன்று உதயன் பத்திரிகை
விநியோக ஊழியன்
தாக்கப்பட்டான்
சிங்களத்தால் வளர்க்கப்படும்
ஒட்டுக்குழுவால்
நேற்று பள்ளிவாசல்
தாக்கப்பட்டது சிங்களத்தால்
இருந்தும் ஒட்டி உறவாடும்
பஞ்சமிகளுக்கு
இம்மியளவும் ரோசமில்லை  

சனி, 5 ஜனவரி, 2013

சிங்கள, ஒட்டுக்குழு ஆட்சி

Photo: 4 வயது சிறுமி வன்புணர்வுக்குட்படுத்தி படுகொலை செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்


சிங்கள, ஒட்டுக்குழு ஆட்சியில்
என்ன எல்லாம் நடக்கிறது
மனித வாழ்க்கை
உச்சகொடுமை அனுபவிக்கிறது