வெள்ளி, 15 ஜூன், 2012

எங்கள் குடும்ப ஆட்சிஎங்கள் குடும்ப ஆட்சி 
அடுத்தது 
இவர்களில்த்தான் 
கைவைக்கும் 
பார்த்து மகிழுங்கள் 

புதன், 6 ஜூன், 2012

கழுத்தில சுருக்கு வீழட்டுமே
என்ன தான் நடக்குது நடக்கட்டுமே 
நடப்பது எல்லாம் 
நல்லதாய் இருக்கட்டுமே 
கழுத்தில சுருக்கு வீழட்டுமே  

அரக்கனுக்கு என்ன புரியப்போகிறது?அரக்கனுக்கு 
என்ன புரியப்போகிறது?
எத்தனை பிஞ்சுகளை 
கொண்றிருப்பான். 
அவன் பரம்பரையிலும் 
சா மணம் இருக்கும் .   

செவ்வாய், 5 ஜூன், 2012

விடாதீர்கள் கொலைகாரனை

விடாதீர்கள் கொலைகாரனை 
வெறும் எண்ணூறு பேரைக்கொண்ற  
எகிப்து அதிபருக்கு ஆயுள் தண்டனை 
இலச்சத்திட்கு மேல் கொலை செய்த 
மகிந்தவிற்கு 
எலிசபத் மகாராணியாரின் 
நிகழ்வுக்கு அழைப்பு 
விடாதீர்கள் கொலைகாரனை 
அவன் பரம்பரையும் தப்பக்கூடாது.