புதன், 17 ஜூலை, 2013

படு கொலைக்குற்றம்படு கொலைக்குற்றம்
அதிகம் உள்ளவன்
அடுத்தவனை
கௌரவிக்கிறான்
நவீன உலகில்
எல்லாம் சாத்தியமாகிறது