செவ்வாய், 5 ஜூன், 2012

விடாதீர்கள் கொலைகாரனை

விடாதீர்கள் கொலைகாரனை 
வெறும் எண்ணூறு பேரைக்கொண்ற  
எகிப்து அதிபருக்கு ஆயுள் தண்டனை 
இலச்சத்திட்கு மேல் கொலை செய்த 
மகிந்தவிற்கு 
எலிசபத் மகாராணியாரின் 
நிகழ்வுக்கு அழைப்பு 
விடாதீர்கள் கொலைகாரனை 
அவன் பரம்பரையும் தப்பக்கூடாது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக