ஞாயிறு, 6 ஏப்ரல், 2014

"புலிப்பூச்சாண்டி "
"புலிப்பூச்சாண்டி "
கிரீஸ் மனிதனின் 
இன்னொரு நாடகம் 
சர்வதேசத்திற்கு 
முகம் காட்ட முடியா பேடிகள் 
புலம்பெயர் ஜனநாயக அமைப்புகளை 
தடை செய்கின்றன - இது 
சர்வதேசத்தில் 
புலித்தடையை நீக்கும் 
உண்மைகள் ஒரு நாள் வெளிக்கும் 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக