செவ்வாய், 24 ஜூலை, 2012

கில்னஸ் சாதனை

news

இராணுவத்தில் ஒரு கேர்ணலாக
இருந்தும் 
அரசியல் செல்வாக்கால் 
ஜெனரலுக்கு 
மேல் அமர்த்தப்பட்டவன் 
விலங்கு கொல்பவனை
தண்டிக்கும் சட்டம் 
கில்னஸ் சாதனை பெறும் 
அளவுக்கு மனிதகொலை 
செய்த இவனை பாதுகாக்கிறது 
இவனது பரம்பரையும் 
இம்மண்ணில் வாழுமா?
மீண்டும் 
ஜனநாயகம் சிரிக்கிறது   

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக