திங்கள், 24 அக்டோபர், 2011

வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவி கூட வர எவரோ?வீடு வரை உறவு
வீதி வரை மனைவி 
கூட வர எவரோ?
கோடுவரை அழைப்பு 
ஓடும் வரை கலைப்பு
சூடு வருமோ? நினைப்பு.  

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக