ஞாயிறு, 11 செப்டம்பர், 2011

இன்னும் எங்களை நம்புகிறார்கள்
நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றுக்குள் ஓன்று 
பட்டப்பகல் கொலை ,
இரவு மர்மமனிதன் 
உலகத்திற்கு பச்சைப்பொய் 
இன்னும் 
எங்களை நம்புகிறார்கள் 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக