சனி, 3 மார்ச், 2012

சிங்களத்தால் மட்டுமல்ல

Building .d

எங்கள் ஊரை சிதைத்தவர்
எங்கள் உறவுகளைக் கொன்றவர்
இன்னும் உயிருடன் வாழ
கொன்றவரை
நல்லவர் என சொல்ல நிர்ப்பந்தித்து
உயிர் கொடுத்தவர்
பதாகை ஏந்தவைக்கும் கொடுமை
சிங்களத்தால் மட்டுமல்ல
அடிவருடிகளாலும் 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக