புதன், 29 பிப்ரவரி, 2012

சர்வாதிகாரம் நடுவீட்டில்

Chandrasiri coordinated demo in Jaffnaஜனநாயக நாட்டின்
நாடகங்கள் கூட
நிர்ப்பந்தத்தால்
நடிக்கப்படுகின்றன
சர்வாதிகாரம்
நடுவீட்டில்
யார் என்ன செய்யமுடியும்?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக