சனி, 11 பிப்ரவரி, 2012

வாழ்க்கை விசித்திரமானது





வாழ்க்கை விசித்திரமானது 
வசதிகள் 
மனிதர்களுக்குள் 
வேற்றுமையை விதைக்கின்றன 
மனிதர்கள் இறப்பார்கள் 
என்று 
மனிதர்களுக்கு தெரிந்தும் 
மனிதனின் ஆசைக்கு 
அளவு இல்லை 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக