ஞாயிறு, 13 மே, 2012

இன்று அன்னையர் தினம்இன்று அன்னையர் தினம் 
ஈழத்தில் எங்களில் பலருக்கு 
தெரிந்திருக்க நியாயமில்லைத்தான் 
அன்னை மனிதத்தின் மூலம் 
இறைவனின் அற்புதபடைப்பு 
இங்கு பல பிள்ளைகளுக்கு 
உயிரோடு அன்னையில்லை 
பல அன்னைகளுக்கு 
உயிரோடு பிள்ளைகளில்லை 
ஈழத்தில் பலருக்கு இன்று 
அன்னையர் தினம் என்று 
தெரியாமல் இருப்பது நல்லது   

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக