சனி, 19 மே, 2012

உயிர்களின் சுவாலைஅற்ப சலுகைகளால் 
அடங்கிப்போக 
தன் மானம் ஒன்றும் 
செல்லாக்காசல்ல 
வாழ்வின் அடிநாதம் 
எம் உயிர்களின் பெறுமதி 
எம் சுதந்திரத்திட்கானது 
இங்கு எரிவது
வெறும் சுடரல்ல
உயிர்களின் சுவாலை   

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக