சனி, 26 மே, 2012

முஸ்லீம்களின் அமைதிவாழ்வில் அரசியல் கலக்காதீர்

முஸ்லீம்களின் அமைதிவாழ்வில்
அரசியல் கலக்காதீர் 
முஸ்லீம்களும் தமிழர்கள் 
என்பதை மறக்காதீர் 
ஒட்டிஅரசியல் செய்வோர் 
தம்வாழ்விற்காய்   
காட்டிக்குடுக்கிறார் - அது 
தமிழர்களிலும் உள்ளதுதான் 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக