செவ்வாய், 29 மே, 2012

கள்ளனே பொலிசாகிட்டான்


யாழ் பல்கலைக்கழகத்திற்கு    
இராணுவம் பாதுகாப்பாம் 
இந்த பகிடிக்கு நோபல் 
பரிசு கிடைக்குமோ?
ஏனென்றால் 
பகிடிக்கு நோபல்பரிசு இல்லை 
நல்ல காலம் 

வேலிக்கு ஓணான் சாட்சி 
பல்கலை கலக்கத்திட்கு/கலகத்திற்கு 
காரணமே இராணுவம்தான் 
கள்ளனே பொலிசாகிட்டான்    

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக