வெள்ளி, 4 மே, 2012

நரிகள் போடும் சிங்கவேஷம்திட்டமிட்டு 
சம்மந்தர் கையில் 
சிங்க(ள )கொடியை
திணித்தார் ரணில் 
நரிகள் போடும் சிங்கவேஷம் 
ஒரு நாள் கலையும் 
எலும்புத்துண்டுக்காய் 
வாலாட்டும் நாய்களின் 
பரம்பரையும் வடு சுமக்கும் 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக