புதன், 30 நவம்பர், 2011

ஒப்பற்ற வாழ்வு வாழ்ந்தவர்விதவைகளின்
அகதிகளின்
அனாதைகளின் மண்
ஒப்பற்ற வாழ்வு வாழ்ந்தவர் 
உலகமேடையில்
காட்சி பொருளானோம்   

1 கருத்து: