வெள்ளி, 2 டிசம்பர், 2011

போர்க்கால மருத்துவ இதழ்வன்னியில் தொடர்ச்சியாக வெளிவந்த இதழ்கள் பல.
இவற்றுள் கிளிநொச்சி சுகாதார வைத்திய அதிகாரி 
பணிமனையால் மாதாந்தம் வெளியிடப்பட்ட "விழி "
மருத்துவ இதழ் குறிப்பிடத்தக்கது .  தொண்ணூற்றி 
ஐந்து இதழ்கள்(2000-2008) தொடர்ச்சியாக வெளிவந்திருந்ததுடன் 
வெள்ளி,பவள,வைர இதழ்கள் சிறப்பிதழ்களாக  
வெளிவந்தது.விழி மருத்துவ இதழில் வெளியான 
தமது ஆக்கங்களை தொகுத்து ஐந்து புத்தகங்கள் 
நூலுருப்பெற்று பாராட்டு பெற்றன.இரு 
புத்தகங்கள் தொகுக்கப்பட இருந்தன.    

இந்த இதழின் ஆசிரியராக சுஜந்தன் அவர்களும்,
அச்சுப்பதிப்பினை அக்கராயனில் இயங்கிய 
கன்னிநிலம் பதிப்பகமும் செவ்வன செய்தர் 
மாதாந்தம் ஆயிரத்து ஐநூறு பிரதிகள் வெளிவந்து 
சுகாதாரத்தில் முன்னிலை வகித்த வன்னியின் 
முன்னேற்றத்தில் தனது பங்கை வகித்தது. 
நூறாவது இதழை காணாமல் போரால் 
அடிபட்டுப்போனது.
  

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக