சனி, 10 டிசம்பர், 2011

அரசுடனும்,அதன் அடிவருடிகளுடன் கூட்டுச்சேர்ந்தவர்எங்கே எங்கே எம் பிள்ளைகள் எங்கே?
உண்டா?இல்லையா?
ஒருபதில் தாருங்கள் 
கூட இருந்து காட்டிக்கொடுத்தவர் 
தம் வாழ்விற்காய்   
அரசுடனும்,அதன் அடிவருடிகளுடன் 
கூட்டுச்சேர்ந்தவர்
பிணம் திண்பவர்

தர்மம் தோற்பதுபோல்  வெல்லும்  
  

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக