செவ்வாய், 20 டிசம்பர், 2011

ஐயா! உது பெரிய விசயமே


கூட்டமைப்பு
உள்ளே அரசுடன் காதல்
வெளியில் எதிரி; டக்லஸ் ஐயா

ஐயா! உது பெரிய விசயமே 
நீங்கள் அரசின் வேலைக்கரனாய்
கூலிக்கு வேலை செய்யக்க 
சமமாய் காதலிச்சால் என்ன பாரும்.


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக