வெள்ளி, 29 ஏப்ரல், 2011

மந்தையில் ஓன்று யானையில் போகிறது
மேர்வின் 
ஒருவடிகட்டிய ரவுடி 
கோமாளி 
இன்று
துட்ட கைமினு வேசத்தில் 

துட்ட கைமினு 
இனவாதி 
தவறி வீழ்ந்த எல்லாளனை 
கொன்றான்-இருந்தும் 
எல்லாளனுக்காய்
நினைவிடம் அமைத்தான் 

மேர்வின் கூட்டமோ 
நினைவுமையங்களையே
தோண்டி சிதைத்தது -இன்று
துட்டகைமினு இருந்திருந்தால் 
அதீத வீரத்தையாவது மதித்திருப்பான் 
மந்தையில் ஓன்று யானையில் போகிறது 

                                                      

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக