புதன், 13 ஜூலை, 2011

அம்மியும் ஒரு நாள் நகரும்உலகெங்கும் புலிக்கொடி பறக்கிறது 
நேற்று கிழக்கு தீமோர்
இன்று தென் சூடான் 
நாளை தமிழீழம் 
முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார்
அடி மேல் அடி அடித்தால் 
அம்மியும் ஒரு நாள் நகரும் 
அடம்பன் கொடியும் திரண்டால் மிடுக்கு.

                                                              -செல்வி-  

1 கருத்து: