புதன், 13 ஜூலை, 2011

மாநிலத்தில் சுயாட்சி இப்ப இந்த கோசத்தை காணோமே.மத்தியில் கூட்டாட்சி 
மாநிலத்தில் சுயாட்சி 
இப்ப இந்த கோசத்தை காணோமே.

இவ்வளவு மக்களைக் கொன்ற 
மகிந்தவிற்கு நன்றி சொல்கிறாராம்.

யார் இவர்?
எங்கட தலையை 
பந்தாக்கி விளையாட.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக