புதன், 13 ஜூலை, 2011

நினைவு சின்னத்தை நொறுக்கிவிட்டனர் மாதாளமுத்தாக்கள்
எத்தனை கால 
நினைவு சின்னத்தை 
நொறுக்கிவிட்டனர்
மாதாளமுத்தாக்கள்  

தாயை கூட 
மாற்றிவிடுவார்களோ 
பாவிகள்
 
மகாவம்சத்தை 
மாற்ற முனைபவர்களுக்கு
செக்கென்ன சிவலிங்கமென்ன.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக