திங்கள், 25 ஜூலை, 2011

அடிவருடிகளின் கூட்டுஇன அழிப்பின் சூத்திரதாரியும் 
சொந்த இனத்தை 
எலும்புத்துண்டுக்காய் 
காட்டிக்குடுக்கும் 
அடிவருடிகளின் கூட்டு 

1 கருத்து: