சனி, 28 மே, 2011

50 ஆயிரம் மக்களை கொலைசெய்தமைக்காய் வெற்றிவிழா

பிரமாண்டமான இராணுவ அணி வகுப்புடன் விமர்சையாக யுத்த வெற்றிக் கொண்டாட்டம் எதிரணி உறுப்பினர்கள் பங்கேற்கவில்லை

50 ஆயிரம் மக்களை கொலைசெய்தமைக்காய் 
வெற்றிவிழா 
போர்க்களமே செல்லாத கோழைக்கு
மரியாதை
உலக நாடுகளிடம் 
பிச்சை எடுத்து ,உதவி பெற்று
தன் காலில் நிற்க முடியா
தலைவனுக்கு மரியாதை சீ --
பொய்யனுக்கு,கள்ளனுக்கு
பேடியிட்கு,நவீன இடியமீனுக்கு 
மரியாதை   

1 கருத்து: