ஞாயிறு, 22 மே, 2011

வரலாறு காயங்களால் நிரம்பியிருக்கிறது

யுத்த வெற்றிக் கொண்டாட்டம்

எம் பூர்வீக மண்ணில்
ஆக்கிரமிப்பு சின்னம்-அதற்கு
வெற்றிக்கொண்டாட்டம் வேறு
ஒரு மண்ணின்,இனத்தின் அழிவில்
அடுத்தவருக்கு கொண்டாட்டம்
அழிந்த இனத்தின் 
எச்சங்களுக்கு வாழ்வே திண்டாட்டம் 
வரலாறு 
காயங்களால் நிரம்பியிருக்கிறது 

                                                      -செல்வி-

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக