வியாழன், 24 பிப்ரவரி, 2011

விதைத்த வித்துக்கள் எப்போது முளைக்கும்.

மொட்டுக்கள்
பூக்களாய் விரிகின்றன.
விதைத்த வித்துக்கள்
எப்போது முளைக்கும்.
விதைத்தவர்
பூக்களை வைத்து
கண் மூடாது
பார்த்திருக்கின்றனர்.
                              -செல்வி-  

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக