வெள்ளி, 25 பிப்ரவரி, 2011

இயந்திரத்தோடு போட்டிபோடுகிறது மனிதவாழ்வு.

உலகமெங்கும் அழகு
கொட்டிக்கிடக்கிறது-எங்கும்
தாய்மண்ணின் வாசம் இல்லை.
ஐஸ் கட்டியிலிருந்து சூரிய அருகுவரை
சென்றாலும்
அந்த தாய்மடி சூடு இல்லை.
இங்கு
இயந்திரத்தோடு போட்டிபோடுகிறது
மனிதவாழ்வு.
                             -செல்வி- 

3 கருத்துகள்: