சனி, 19 மார்ச், 2011

நானும் என்கமராவும்-18/03/2011

பனி ஏந்தும் மரங்கள்
துளிர் இழப்பதில்லை
வெண் நிறத்தூய்மை
வேறெங்கும் இல்லை

                                    -செல்வி-



1 கருத்து: