புதன், 30 மார்ச், 2011

நாட்டை உருஞ்சும் நுளம்பு குடும்பம் அது யார்?


நவீன யமன்
சிங்க வேசத்தில் குள்ள நரி
மனிதனைப் புசிக்கும் விஜயன் மகன்
ஜனநாயகம் பேசும் சர்வாதிகாரி
கழுத்தில் இரத்த வளையம்
நாட்டை உருஞ்சும் நுளம்பு குடும்பம்
அது யார்? 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக