வியாழன், 10 மார்ச், 2011

எந்த பாதை எங்கே பயணம் இறைவன்தான் முடிவு செய்வான் அரசன் அன்றறுப்பான்

எந்த பாதை எங்கே பயணம்
இறைவன்தான் முடிவு செய்வான்
அரசன் அன்றறுப்பான்
இறைவன் அப்படி அல்ல
தர்மம் தோட்பதுபோல் வெல்லும்.

                                  செல்வி 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக