வெள்ளி, 11 மார்ச், 2011

என்ன செய்வோம் ஏது செய்வோம்

என்ன செய்வோம் ஏது செய்வோம்
இருப்பதற்கு குடிசை இல்லை
ஆதரவுதர  தாயுமில்லை 
தூக்கி விட அண்ணன் இல்லை 
முகாம் வாழ்வை தாண்டிபோக 
வசதி இல்லை 
ஊர்போக துணிவுமில்லை
துளியளவும் பாதுகாப்புமில்லை.

என்ன செய்வோம் ஏது செய்வோம்
                                                      -செல்வி-

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக