ஞாயிறு, 13 மார்ச், 2011

இயற்கையை மீறிற்று செயற்கை

இயற்கையை மீறிற்று செயற்கை
எத்தனை வருட உழைப்பை
நுட்பத்தின் உச்சத்தை
ஒருநொடியில் சரித்தது
பூமி அதிர்வும் ,சுனாமியும்
கொடுமை கொடுமை
ஆயிரக்கணக்கில் உயிர்,
நாற்பது லட்ச வீடுகள் ---

                                                -செல்வி-

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக